Treść strony

Stopy procentowe / Stawki

Stopa procentowa NBP
Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 5,25 06-05-2022 r.
Stopa lombardowa 5,75 06-05-2022 r.
Stopa depozytowa 4,75 06-05-2022 r.
Stopa redyskonta weksli 5,30 06-05-2022 r.
Stopa dyskontowa weksli 5,35 06-05-2022 r.
Odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 pp (tj.: 5,25% + 3,5 pp) 8,75 06-05-2022 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pp (tj.: 5,25% + 5,5 pp) 10,75 06-05-2022 r.

 

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery