Treść strony

Stopy procentowe / Stawki

Stopa procentowa NBP
Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 0,50 07-10-2021 r.
Stopa lombardowa 1,00 07-10-2021 r.
Stopa depozytowa 0,00 07-10-2021 r.
Stopa redyskonta weksli 0,51 07-10-2021 r.
Stopa dyskontowa weksli 0,52 07-10-2021 r.
Odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 pp (tj.: 0,50% + 3,5 pp) 4,00 07-10-2021 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pp (tj.: 0,50% + 5,5 pp) 6,00 07-10-2021 r.

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery