Treść strony

Stopy procentowe / Stawki

Stopa procentowa NBP
Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 0,10 29-05-2020 r.
Stopa lombardowa 0,50 29-05-2020 r.
Stopa depozytowa 0,00 29-05-2020 r.
Stopa redyskonta weksli 0,11 29-05-2020 r.
Stopa dyskontowa weksli 0,12 29-05-2020 r.
Odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 pp (tj.: 0,10% + 3,5 pp) 3,60 29-05-2020 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pp (tj.: 0,10% + 5,5 pp) 5,60 29-05-2020 r.

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery