Treść strony

Stopy procentowe / Stawki

Stopa procentowa NBP
Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 6,75 08-09-2022 r.
Stopa lombardowa 7,25 08-09-2022 r.
Stopa depozytowa 6,25 08-09-2022 r.
Stopa redyskonta weksli 6,80 08-09-2022 r.
Stopa dyskontowa weksli 6,85 08-09-2022 r.
Odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 pp (tj.: 6,75% + 3,5 pp) 10,25 08-09-2022 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pp (tj.: 6,75% + 5,5 pp) 12,25 08-09-2022 r.

 

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery