Treść strony

Stopy procentowe / Stawki

Stopa procentowa NBP
Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 1,25 04-11-2021 r.
Stopa lombardowa 1,75 04-11-2021 r.
Stopa depozytowa 0,75 04-11-2021 r.
Stopa redyskonta weksli 1,30 04-11-2021 r.
Stopa dyskontowa weksli 1,35 04-11-2021 r.
Odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 pp (tj.: 0,50% + 3,5 pp) 4,75 04-11-2021 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pp (tj.: 0,50% + 5,5 pp) 6,75 04-11-2021 r.

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery