Treść strony

Stopy procentowe NBP

Stopa procentowa NBP
Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 6,75 08-09-2022 r.
Stopa lombardowa 7,25 08-09-2022 r.
Stopa depozytowa 6,25 08-09-2022 r.
Stopa redyskonta weksli 6,80 08-09-2022 r.
Stopa dyskontowa weksli 6,85 08-09-2022 r.
Odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 pp (tj.: 6,75% + 3,5 pp) 10,25 08-09-2022 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pp (tj.: 6,75% + 5,5 pp) 12,25 08-09-2022 r.

 

WIBID WIBOR w lutym 2023r.

Stawka Oprocentowanie
Średni WIBID 1M 6,70
Średni WIBOR 1M 6,90
Średni WIBOR 3M 6,95
Średni WIBOR 6M 7,03
WIBOR na ostatni dzień 1M 6,86
WIBOR na ostatni dzień 3M kwartał 7,02
WIBOR na ostatni dzień 3M 6,95
WIBID na ostatni dzień 1M 6,66
WIBID na ostatni dzień 3M 6,75
WIBOR 3M na koniec ostatniego miesiąca kwart. 7,11

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, która wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych.

Stawka WIBOR jest ustalona zgodnie z „Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR” GPW Benchmark o godzinie 11:00 w dni robocze przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl.

Wstecz

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery