Treść strony

Bankiem Spółdczielczym w Trzebnicy kieruje trzyosobowy Zarząd:

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja

Data objęcia funkcji w Zarządzie Banku

1. Jerzy Woźniczko Prezes Zarządu 01.01.1998 r.
2. Katarzyna Masłowska Wiceprezes Zarządu 24.07.2012 r.
3. Urszula Żołnierz Wiceprezes Zarządu 28.11.2013 r.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery