Treść strony

    W roku 2020 Bank Spółdzielczy w Trzebnicy obchodził 70-lecie rozpoczęcia swojej działalności. 

    Jak wynika z dokumentów historycznych pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 25 czerwca 1950 r. z inicjatywy 37 członków założycieli.  Spółdzielnia pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Trzebnicy została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym Wydział VI Handlowy we Wrocławiu pod datą 22 września 1950 r. Terenem działania Spółdzielni zostały objęte ówczesne gminy: Skarszyn, Trzebnica i Wisznia Mała. Celem prowadzonej działalności było podnoszenie dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi. Cel ten realizowany był ze środków pieniężnych Kasy gromadzonych w formie wkładów i oszczędności członków Kasy i innych osób. Centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną Kasy był Bank Rolny. Na podstawie jego wytycznych Kasa ustalała zapotrzebowanie kredytów dla rolnictwa. Obecnie instytucja taka już nie istnieje. Według pierwszego statutu członkami Kasy mogły być wszystkie osoby mieszkające na obszarze działalności Kasy, z wyjątkiem osób znanych jako wyzyskiwacze. Obowiązkiem kandydata na członka było podpisanie deklaracji członkowskiej, wpłata wpisowego i co najmniej jednego udziału członkowskiego w wysokości 1 000 zł.

    W 1958 r. została zmieniona nazwa Spółdzielni z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą, a następnie w 1962 r. na Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa. Spółdzielnia liczyła wówczas około 3000 członków. Działalność została rozszerzona na tereny gmin: Prusice, Zawonia i część gminy Długołęka.

    W dniu 6 maja 1973 r. została zmieniona nazwa Bank Ludowy na Bank Spółdzielczy. Nazwa ta zachowała się do dzisiejszych czasów. Na wskutek rejonalizacji terytorialnej kraju i likwidacji powiatów w 1975 r. Bank Spółdzielczy w Trzebnicy przejął działalność i zadania Banku Rolnego.

    W dniu 15 maja 1997 r. została podpisana umowa zrzeszenia regionalnego z Dolnośląskim Bankiem Regionalnym S.A. we Wrocławiu. W wyniku kolejnych zmian ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w dniu 6 lutego 2002 r. została podpisana umowa zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo - Zachodnim S.A. we Wrocławiu.

    W dniu 27 marca 2002 r. została podpisana umowa zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie ( prawnym następcą GBPZ S.A.). Bank Spółdzielczy w Trzebnicy z niewielkiej placówki finansowej przekształcił się w nowoczesny, solidny i dynamicznie rozwijający się bank. Zdobyte doświadczenie i wieloletnia tradycja pomogło naszej instytucji bez przeszkód dotrzymać kroku przemianom gospodarczym wprowadzonym w ostatnich latach.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery