Treść strony

Warto wiedzieć i zwiedzić ...

Trzebnica leży 25 km na północ od Wrocławia przy drodze nr 5 łączącej stolicę Dolnego Śląska z Poznaniem.

Swe malownicze położenie zawdzięcza morenowym pagórkom Wału Trzebnickiego, potocznie zwanego Kocimi Górami.

Podczas wykopalisk w roku 1987 r. na zboczach Winnej Góry odnaleziono narzędzia pracy i kości upolowanych zwierząt mające około pół miliona lat. Są to najstarsze ślady człowieka w Europie Środkowej.

Kolejne badania archeologiczne dowiodły, że w V w. n.e. na tym terenie istniało również osadnictwo ludności słowiańskiej.

Według danych historycznych pod koniec X w. Trzebnica wraz z całym Śląskiem weszła w skład państwa polskiego.

W XII w. miasto otrzymało prawa targowe, został wytyczony rynek oraz powstał pierwszy kościół - pod wezwaniem św. Piotra, ufundowany przez Piotra Włostowica (stąd w herbie miasta głowa św. Piotra). 

W 1250 r. z rąk księcia Henryka III Trzebnica otrzymała prawa miejskie.

Okres świetności miasta przypada na XIII w. Legenda głosi, że zabłąkany w puszczy książę Henryk Brodaty ślubował Bogu ufundowanie kościoła i klasztoru, jeżeli będzie uratowany. Dlatego też w 1202 r. rozpoczęto budowę romańskiego kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja (ukończono go w 1218 r.) oraz klasztoru, do którego przybyły cysterki z Bambergu. Opactwo trzebnickie stało się pierwszym żeńskim klasztorem cysterskim na ziemiach polskich.

Kościół trzebnicki jest trzynawową budowlą architektoniczną zbudowaną na planie krzyża łacińskiego. Pod prezbiterium znajduje się krypta będąca najstarszą częścią budowli. Obok w lapidarium eksponowane są cenne zabytki romańskiej rzeźby. Początki kościoła pamięta także słynny portal króla Dawida.

Barokowy wystrój kościoła jest dziełem między innymi rzeźbiarza Mangoldta i malarza Willmanna. Kościół i klasztor są zaliczane do najcenniejszych zabytków Europy.

Księżniczkę Jadwigę, małżonkę Henryka Brodatego, która słynęła z wielkiej pobożności i działalności charytatywnej, w 1267 roku Kościół katolicki zaliczył w poczet świętych. Jej ciało spoczywa w murowanym grobowcu ufundowanym w końcu XVII w. przez ksienię trzebnickiego klasztoru - Krystynę Pawłowską.

Od XIV w. Trzebnica stała się również miejscem kultu św. Jadwigi Śląskiej.

W 1526 r. miasto razem z całym Śląskiem przeszło pod berło Habsburgów, a od 1742 r. znalazło się na obszarze państwa pruskiego.

W 1810 r. za sprawą dekretu kasacyjnego wszystkich klasztorów w królestwie pruskim, cysterki opuściły Trzebnicę.

W II połowie XIX w. obiekt pocysterski został przejęty przez zakon sióstr boromeuszek.

W 1943 r. trzebnicka świątynia otrzymała miano Bazyliki, zaś opiekę nad nią od 1945 r. sprawują księża salwatorianie.

W drugiej połowie XIX w. w Trzebnicy odkryto źródła mineralne (obecnie już nieeksploatowane). Ich wykorzystanie oraz warunki klimatyczne i malownicze położenie miasteczka sprawiły, że Trzebnica od 1 V 1888 r. stała się uzdrowiskiem. Po II wojnie światowej sanatoria przeznaczono przede wszystkim dla chorych dzieci. W całym kraju znany jest ośrodek rehabilitacyjno-ortopedyczny leczący schorzenia narządów ruchu dzieci i młodzieży.

W1886 r. miasto uzyskało pierwsze połączenie kolejowe z Wrocławiem (obecnie kursuje szynobus).

Po wkroczeniu w 1945 r. wojsk radzieckich Trzebnica została w 70% zniszczona i spalona. W miesiącach kwiecień - czerwiec 1945 r. miasto pełniło funkcję stolicy Dolnego Śląska.

Powojenna Trzebnica stała się ośrodkiem rolniczym i sadowniczym. Od średniowiecza do końca lat 50 poprzedniego stulecia uprawiano tu winogrona. Teraz ich miejsce zajęły jabłka. W całej środkowej Europie znane są trzebnickie "Sady" - firma specjalizująca się w uprawie wielu odmian jabłek. Od kilkunastu lat w końcu września uroczyście obchodzone jest Trzebnickie Święto Sadów. Oprócz tradycyjnego targu owoców i warzyw odbywa się wówczas wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Będąc w Trzebnicy koniecznie należy zwiedzić najwspanialsze zabytki: Bazylikę św. Jadwigi, Zespół Klasztorny wraz z przyległym parkiem.

Warto również odwiedzić Muzeum Kultu św. Jadwigi, Muzeum Klasztorne, Plac Pielgrzymkowy z nowym ołtarzem polowym, Rotundę Pięciu Stołów oraz kapliczne Wzgórze.

W uzdrowiskowej części Trzebnicy znajduje się piękny, naturalny zespół leśny popularnie zwany Lasem Bukowym. Warto tu obejrzeć trzebnicką Kalwarię - stacje Drogi Krzyżowej malowniczo rozrzucone wśród wzgórz i drzew oraz kamienną grotę Matki Boskiej z Lourdes, a także znajdujący się obok kościółek pod wezwaniem 14 Świętych Wspomożycieli z pięknymi polichromiami.

W centrum miasta można zwiedzić neogotycki kościół świętych Piotra i Pawła, Ratusz oraz ocalałą XVIII-wieczną kamieniczkę, a w niej Muzeum prowadzone przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej.

Około 4 km za Trzebnicą - we wsi Marcinów jest możliwość zwiedzenia Małego Muzeum Ludowego.
 

Turyści lubiący aktywny wypoczynek mogą wejść na szczyt Winnej Góry, popularnie nazywane Górą Kocią (219 m n.p.m.), skąd roztacza się przepiękna panorama miasta i okolic. Niebieskim szlakiem rowerowym można dotrzeć na szczyt najwyższego wzniesienia okolic Trzebnicy, na Ciemną Górę - 258 m n.p.m.

Zróżnicowany krajobraz wraz z przepięknymi kompleksami leśnymi (sosnowymi z domieszką dębów, brzóz i świerków) oraz licznymi zbiornikami wodnymi stwarza doskonałe warunki do uprawiania czynnej turystyki, począwszy od rodzinnych wyjazdów do lasu lub wypoczynku połączonego z wędkowaniem, a skończywszy na wycieczkach rowerowych.

Trzebnica jest również miastem, w którym odbywają się cyklicznie imprezy kulturalne i rekreacyjno - sportowe, np:

  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej,

  • Wieczory Lisztowskie,

  • Trzebnickie Święto Sadów,

  • Uliczny Bieg Sylwestrowy,

  • Leśne Przedbiegi,

  • i wiele innych.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery