Treść strony

Wykaz podmiotów, z którymi Bank Spółdzielczy w Trzebnicy zawarł umowy outsourcingu:

L.p. Nazwa podmiotu Zakres umowy

1.

SoftNet Sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 8
30-727 Kraków

w zakresie serwisu systemów bankowych

w zakresie usługi CPDNet dla systemów bankowych

2.

Impel Business Solutions Sp. z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław

w zakresie obsługi kadrowo-płacowej Banku
3.

Business Consulting
Kowalski Krzysztof
ul. Ścinawska 22a
55-100 Wołów

w zakresie usług pośrednictwa finansowego w udzielaniu kredytów i pożyczek

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery