Treść strony

PSD2 - Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bstrzebnica.pl.

 

Raport dostępności usługi PSD2

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
IV kwartał 2019 99,91 0,09 99,93 0,07

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
I kwartał 2020 100,00 0,00 99,79 0,21

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
II kwartał 2020 100,00 0,00 99,86 0,14

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
III kwartał 2020 100,00 0,00 99,95 0,05

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
IV kwartał 2020 100,00 0,00 99,98 0,02

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
I kwartał 2021 100,00 0,00 99,95 0,05

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
II kwartał 2021 99,89 0,11 99,91 0,09

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
III kwartał 2021 100,00 0,00 99,14 0,86

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
IV kwartał 2021 100,00 0,00 99,97 0,03

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
I kwartał 2022 100,00 0,00 99,96 0,04

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
II kwartał 2022 100,00 0,00 99,97 0,03

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
III kwartał 2022 99,99 0,01 99,98 0,02

 

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
IV kwartał 2022 99,80 0,20 99,99 0,01

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery