Treść strony

Formularz zgłoszeniowy

Reklamacje / Incydenty
*
*
*
*
*
*

W sytuacji wyboru preferowanej metody odpowiedzi: pisemnie - prosimy o uzupełnienie adresu korespondencyjnego, na jaki ma zostać wysłana pisemna odpowiedź na zgłoszenie.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, ul. Prusicka1, 55-100 Trzebnica w celu odpowiedzi na Twoją reklamację lub zgłoszenie incydentu.  Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania, usuwania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach korespondencyjnych. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych zamieszczony jest na naszej stronie internetowej www.bstrzebnica.pl w zakładce RODO.

*

* pole wymagane


Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery