Treść strony

Obowiązuje od 10.08.2022r.

Oprocentowanie zmienne

 

drukuj ()

Lokata "Zyskowna" dla osób fizycznych

3 miesiąc 4,51 %  w skali roku;
6 miesiące 4,71 % w skali roku;
12 miesiące 5,03 % w skali roku;
24 miesięcy 5,11 % w skali roku;
36 miesięcy
5,21 % w skali roku;

W przypadku rozwiązania terminowej lokaty oszczędnościowej przed upływem okresu umownego Bank nie nalicza odsetek.

 

 

Lokata standardowa dla osób fizycznych

1 miesiąc 0,15 %
2 miesiące 0,15 %
3 miesiące 0,15 %
6 miesięcy 0,15 %
12 miesięcy 0,15 %
24 miesiące 0,15 %
36 miesięcy 0,15 %

Przy zerwaniu przed terminem lokat, obowiązuje oprocentowanie jak w a'vista.

 

Lokata "Solidna" dla osób fizycznych

1 miesiąc 1,60 %
2 miesiące 1,70 %
3 miesiące 1,85 %
6 miesięcy 2,00 %
10 miesięcy
2,05 %
12 miesięcy 2,20 %
24 miesiące
2,25 %
36 miesięcy 2,40 %

Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości połowy stawki ustalonej dla środków na rachunkach płatnych za każde żądanie, obowiązującej w dniu wypłaty.

 

Lokata "Solidny Zysk" dla osób fizycznych

1 miesiąc 0,20 %
2 miesiące 0,20 %
3 miesiące 0,20 %
6 miesięcy 0,20 %
12 miesięcy 0,20 %
24 miesiące
0,20 %
36 miesięcy 0,20 %

Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości połowy stawki ustalonej dla środków na rachunkach płatnych za każde żądanie, obowiązującej w dniu wypłaty.

 

Lokata standardowa dla podmiotów instytucjonalnych

14 dni
0,20 %
1 miesiąc 0,25 %
2 miesiące 0,25 %
3 miesiące 0,25 %
6 miesięcy 0,25 %
12 miesięcy 0,25 %
24 miesiące
0,25 %
36 miesięcy 0,25 %

 

Lokata standardowa dla instytucji niekomercyjnych

14 dni
0,08 %
1 miesiąc 0,08 %
2 miesiące 0,08 %
3 miesiące 0,08 %
6 miesięcy 0,08 %
12 miesięcy 0,08 %
24 miesiące
0,08 %
36 miesięcy 0,08 %

 

Lokata standardowa dla jednostek budżetowych

14 dni
0,08 %
1 miesiąc 0,08 %
2 miesiące 0,08 %
3 miesiące 0,08 %
6 miesięcy 0,08 %
12 miesięcy 0,08 %
24 miesiące
0,08 %
36 miesięcy 0,08 %

 

Wstecz

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery