Treść strony

Obowiązuje od 11.02.2021r.

Oprocentowanie zmienne

drukuj ()

Rolnicy

Kredyt Agro obrotowy

Ze spłatą do 12 miesięcy
4,99 %
Ze spłatą do 36 miesięcy
5,99 %
Ze spłatą do 36 miesięcy dla podmiotów, które poniosły klęskę w gospodarstwie rolnym
WIBOR3M+marża 3,75 p.p

 

Kredyt rolniczy inwestycyjny z wkładem własnym min. 10 %

Ze spłatą do 15 lat
WIBOR 3M+ marża 4,00 p.p.

 

Klienci biznesowi

Kredyty obrotowy na działalność gospodarczą

Ze spłatą do 12 miesięcy
4,99 %
Ze spłatą do 36 miesięcy
5,99 %

 

Kredyty inwestycyjny na działalność gospodarczą do kwoty 200 000,00 zł

Z wkładem własnym do 20%

Ze spłatą do 15 lat
WIBOR 3M+ marża 3,99 p.p.

 

Z wkładem własnym powyżej 20%

Ze spłatą do 15 lat
WIBOR 3M+ marża 3,89 p.p.

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Ze spłatą do 3 lat
7,20 %

 

Kredytowa linia hipoteczna

Ze spłatą do 15 lat
6,00 %

 

Kredyt „Wspólny remont”

Ze spłatą do 3 lat
4,03 %
Ze spłatą powyżej 3 lat do 5 lat
4,43 %
Ze spłatą powyżej 5 lat do 10 lat
4,88 %

 

Klienci indywidualni

Kredyt "Dla Ciebie"

Ze spłatą do 12 miesięcy, w wysokosci do 5.000,00 zł
4,90 % 1)
Ze spłatą do 18 miesięcy
6,50 % 2)

1) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 14,08% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 000,00zł, okres spłaty 18 miesięcy, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 292,16zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 6,50%  w skali roku, prowizja 5,00%. Całkowita kwota do spłaty 5.508,83zł ( w tym: prowizja 250,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 258,83zł). Stan na 11.02.2021r.

2) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 13,46% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 3 000,00zł, okres spłaty 12 miesięcy, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 256,60zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 4,90%  w skali roku, prowizja 4,00%. Całkowita kwota do spłaty 3 199,24zł ( w tym: prowizja 120,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 79,24zł). Stan na 11.02.2021r.

Kredyt "Dla Każdego"

Ze spłatą do 96 miesięcy
7,20 % 3)

3) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 9,30% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu  50.000,00zł, okres spłaty 96 miesiące, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 686,44zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 7,20%  w skali roku, prowizja 6,00%. Całkowita kwota do spłaty 68.898,02zł ( w tym: prowizja 3.000,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 15.898,02zł). Stan na 11.02.2021r.

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

Ze spłatą do 20 lat
6,15 % 4)

4) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,80% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 100.000,00zł, okres spłaty 120 miesięcy, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 1.117,95zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 6,15%  w skali roku, prowizja 2,00%. Całkowita kwota do spłaty 136.153,37zł ( w tym: prowizja 2.000,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 34.153,37zł). Stan na 11.02.2021r.

Kredyt mieszkaniowy "Od A do Z"

Dla posiadaczy ROR w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy:

Z wkładem własnym do 40%:

Ze spłatą do 25 lat
WIBOR 3M+ marża 1,99 p.p.

Z wkładem własnym powyżej 40%:

Ze spłatą do 25 lat
WIBOR 3M+ marża 1,95 p.p. 5)

 

Dla pozostałych Klientów:

Z wkładem własnym do 40%:

Ze spłatą do 25 lat
WIBOR 3M+ marża 2,49 p.p.

Z wkładem własnym powyżej 40%:

Ze spłatą do 25 lat
WIBOR 3M+ marża 2,45 p.p.

5) Przykład reprezentatywny do kredytu mieszkaniowego od A do Z. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie "Kredyt mieszkaniowy OD A DO Z", zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,03% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu (bez kosztów kredytowych) wynosi 200 000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 312 849,27zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 2,20% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% oraz marża 1,99% ( marża podwyższona o 2,20 p.p do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastapi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej). Całkowity koszt kredytu wynosi 112 849,27zł, w tym: prowizja 3.000,00zł, odsetki 106 235,27zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki łącznie 219,00zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zawarte za pośrednictwem banku 3 225,00zł (129,00zł rocznie-jedenej nieruchomości), opłata za usługę kontroli Doradcy technicznego zleconej przez bank 210,00zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta ROR 1497,00zł (4,99zł miesięcznie , koszt przelewu wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetiowej w wysokości 0,99zł). 294 miesięczne raty równe (annuitet) po 880,61zł, po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 250 000,00zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11 lutego 2021r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Pozostałe

Kredyt odnawialny w ROR
7,20 % 6)
Kredyt przeterminowany
11,20 %
Limit kredytowy karty kredytowej VISA
7,20 % 7)
Plan ratalny w karcie kredytowej
7,20 %

 

6) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,09% przy następujących założeniach: całkowita kwota limitu 1 000,00zł, okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, odsetki płatne miesięcznie  ostatniego dnia miesiąca, kapitał spłacany jednorazowo na koniec okresu kredytowania, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku, prowizja 2,50% min. 40,00zł. Całkowita kwota do spłaty 1.111,84zł ( w tym: prowizja 40,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 71,84zł). Stan na 11.02.2021r.

7) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,44% przy następujących założeniach: limit kredytowy 2.000,00zł, opłata roczna za kartę 54,00zł za 1 rok ważności karty, limit kredytowy zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji 11.02.2021r., powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy, miesięczna spłata zadłużenia w 10 dniu miesiąca w malejących ratach kapitałowo odsetkowych, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku. Całkowita kwota do zapłaty 2.144,02zł ( w tym: prowizja 0,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 144,02zł). Stan na 11.02.2021r.

Wstecz

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery