Treść strony

Obowiązuje od 10.11.2022r.

Oprocentowanie zmienne

drukuj ()

Rolnicy

Kredyt Agro obrotowy

Ze spłatą do 12 miesięcy
8,99 %
Ze spłatą do 36 miesięcy
9,99 %

 

Kredyt rolniczy inwestycyjny z wkładem własnym min. 10 %

Ze spłatą do 15 lat
WIBOR 3M+ marża 4,00 p.p.

 

Klienci biznesowi

Kredyty obrotowy na działalność gospodarczą

Ze spłatą do 12 miesięcy
  9,99 %
Ze spłatą do 36 miesięcy
10,99 %

 

Kredyty inwestycyjny na działalność gospodarczą do kwoty 200 000,00 zł

Z wkładem własnym min. 20%

Ze spłatą do 15 lat
WIBOR 3M+ marża 3,99 p.p.

 

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Ze spłatą do 3 lat
16,50 %

 

Kredytowa linia hipoteczna

Ze spłatą do 10 lat           10,90%
 

Ze splatą do 15 lat           11,90%                              

 

Kredyt „Wspólny remont”

Ze spłatą do 3 lat
9,00 %
Ze spłatą powyżej 3 lat do 5 lat
9,30 %
Ze spłatą powyżej 5 lat do 10 lat
9,50 %

 

Klienci indywidualni

Kredyt "Dla Ciebie"

Ze spłatą do 12 miesięcy, w wysokosci do 5.000,00 zł
8,50 % 2)
Ze spłatą do 18 miesięcy
8,80 % 1)

1) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 16,69% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 000,00zł, okres spłaty 18 miesięcy, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 297,50 zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 8,80%  w skali roku, prowizja 5,00%. Całkowita kwota do spłaty 5.605,72zł ( w tym: prowizja 250,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 355,72 zł). Stan na 10.11.2022r.

2) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 17,53% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 3 000,00zł, okres spłaty 12 miesięcy, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 261,62zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 8,50%  w skali roku, prowizja 4,00%. Całkowita kwota do spłaty 3.259,85zł ( w tym: prowizja 120,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 139,85zł). Stan na 10.11.2022r.

Kredyt "Dla Każdego"

Ze spłatą do 36 miesięcy 9,90% 3)

Ze spłata do 60 miesięcy 9,20% 4)

Ze spłatą do 96 miesięcy 9,99% 5)

                             

 

 

 

 

   
 

 

 

3) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 10,36% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu  30.000,00zł, okres spłaty 36 miesiące, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 966,59 zł, oprocentowanie stałe wynoszące 9,90%  w skali roku, prowizja 0,00%. Całkowita kwota do spłaty 34.802,30zł ( w tym: prowizja 0,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 4.802,30zł). Stan na 10.11.2022r.

4) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 12,55% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu  20.000,00zł, okres spłaty 60 miesiący, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 417,12 zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 9,20%  w skali roku, prowizja 6,00%. Całkowita kwota do spłaty 26.230,90 zł ( w tym: prowizja 1.200,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 5.030,90 zł). Stan na 10.11.2022r.

5) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 12,45% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu  50.000,00zł, okres spłaty 96 miesiące, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 758,53 zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 9,99%  w skali roku, prowizja 6,00%. Całkowita kwota do spłaty 75.832,69zł ( w tym: prowizja 3.000,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 25.832,69zł). Stan na 10.11.2022r.

 

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

Ze spłatą do 10 lat            10,20% 6)

Ze spłata do 20 lat            11,20% 6)

 

 

6) Przykład reprezentatywny do kredytu hipotecznego-konsumpcyjnego. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie "Kredyt hipoteczny konsupcyjny", zabezpieczonego hipoteką wynosi 11,20% przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu (bez kosztów kredytowych) wynosi 120 000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 308.901,40 zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 11,20%. Całkowity koszt kredytu wynosi 188.901,40zł, w tym: prowizja 2.400,00zł, odsetki 181.460,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki oraz jej wykreslenie łącznie 319,00zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zawarte za pośrednictwem banku 3 225,00zł (129,00zł rocznie-jedenej nieruchomości), opłata za prowadzenie konta ROR 1497,00zł (4,99zł miesięcznie , koszt przelewu wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetiowej w wysokości 0,99zł). 240 miesięczne raty równe (annuitet) po 1.255,45 zł ostatnia rata w wysokości 1.407,85 zł, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 192.000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 listopada 2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Kredyt mieszkaniowy "Od A do Z"

Dla posiadaczy ROR w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy:

Z wkładem własnym do 40%:

Ze spłatą do 30 lat
WIBOR 3M+ marża 1,99 p.p. 7)

Z wkładem własnym powyżej 40%:

Ze spłatą do 30 lat
WIBOR 3M+ marża 1,95 p.p.

 

Dla pozostałych Klientów:

Z wkładem własnym do 40%:

Ze spłatą do 30 lat
WIBOR 3M+ marża 2,49 p.p.

Z wkładem własnym powyżej 40%:

Ze spłatą do 30 lat
WIBOR 3M+ marża 2,45 p.p.

7) Przykład reprezentatywny do kredytu mieszkaniowego od A do Z. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie "Kredyt mieszkaniowy OD A DO Z", zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,30% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu (bez kosztów kredytowych) wynosi 200 000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 525.616,56zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 9,33% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 7,34% oraz marża 1,99%. Całkowity koszt kredytu wynosi 325.616,56zł, w tym: prowizja 3.000,00zł, odsetki 317.575,56zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki oraz jej wykreslenie łącznie 319,00zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zawarte za pośrednictwem banku 3 225,00zł (129,00zł rocznie-jedenej nieruchomości), opłata za usługę kontroli Doradcy technicznego zleconej przez bank 250,00zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta ROR 1497,00zł (4,99zł miesięcznie , koszt przelewu wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetiowej w wysokości 0,99zł). 299 miesięczne raty równe (annuitet) po 1.724,50zł ostatnia rata w wysokości 1.950,06zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 listopada 2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Pozostałe

Kredyt odnawialny w ROR
16,50% 9)
Kredyt przeterminowany
24,50%
Limit kredytowy karty kredytowej VISA
19,00% 10)
Plan ratalny w karcie kredytowej
19,00%

 

9) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,51% przy następujących założeniach: całkowita kwota limitu 1 000,00zł, okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, odsetki płatne miesięcznie  ostatniego dnia miesiąca, kapitał spłacany jednorazowo na koniec okresu kredytowania, oprocentowanie zmienne 16,50% w skali roku, prowizja 2,50% min. 40,00zł. Całkowita kwota do spłaty 1.199,57zł ( w tym: prowizja 40,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 159,57zł). Stan na 10.11.2022r.

10) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 24,42% przy następujących założeniach: limit kredytowy 2.000,00zł, opłata roczna za kartę 54,00zł za 1 rok ważności karty, limit kredytowy zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji 10.06.2022r., powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy, miesięczna spłata zadłużenia w 30 dniu miesiąca w malejących ratach kapitałowo odsetkowych, oprocentowanie zmienne 19,00% w skali roku. Całkowita kwota do zapłaty 2.432,95zł ( w tym: prowizja 0,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 378,95zł). Stan na 10.11.2022r.

Wstecz

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery