Treść strony

Informacja

x16PzUwwgAAAABJRU5ErkJggg==

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie PFR.

W Banku Spółdzielczym w Trzebnicy możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Ważne daty

  • 31 lipca 2020r. upływa termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm,
  • 14 sierpnia 2020r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń wyjaśniających (reklamacji) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020r.,
  • 30 września 2020r. upływa termin przyjmowania odwołań do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.,
  • 16 października 2020r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń wyjaśniających  dla odwołań złożonych do 30 września 2020r.,
  • do 30 grudnia 2020r. do końca dnia przedsiębiorcy, którzy w ramach postepowania wyjaśniającego otrzymali od PFR decyzję o możliwości ponownego wnioskowania w ramach Tarczy Finansowej PFR, mogą składać ponowne wnioski o subwencje,
  • do 31 stycznia 2021 r. został wydłużony termin dostarczenia do banku dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach Tarcza Finansowej PFR.

Tarcza Finansowa PFR 1.0 Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MIKROFIRM - webinar PFR

Tarcza Finansowa PFR 1.0 Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP - webinar PFR

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery