Treść strony

Działania pomocowe dla Klientów

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy informuje, że przyjmuje wnioski Klientów o odroczenie płatności rat kapitałowych - zastosowanie tzw. „wakacji kredytowych” w udzielonych przez Bank kredytach wobec Kredytobiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.

Bank będzie odraczał spłatę rat na okres do 6 miesięcy. Wnioski będą rozpatrywane bezpłatnie.

Prosimy o składanie wniosków przed terminem wymagalności rat i odsetek. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy wysyłać mailem na adres kredyty@bstrzebnica.pl lub złożyć osobiście w placówkach Banku.

Wszelkie działania Banku mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie wniosku, gdyż nie przewiduje się zastosowania rozwiązań automatycznych dla wszystkich Kredytobiorców.

Powyższe działania mają również zastosowanie dla Klientów Instytucjonalnych.

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery