Treść strony

Otwarcie placówki POK Wisznia Mała

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2021r. placówka Banku w Wiszni Małej usytuowana w Urzędzie Gminy znów będzie czynna dla Klientów, jednakże przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Wisznia Mała na teren budynku Urzędu Gminy Klienci Banku będą mogli wejść i wyjść pojedynczo, tylko poprzez użycie elektronicznego otwierania głównych drzwi wejściowych do budynku przez Pracownika Banku.

Ponadto na terenie budynku Gminy obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Wstecz

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery