Treść strony

Informacja

SMS-Serwis to wygodny dla klienta sposób otrzymywania z Banku Spółdzielczego w Trzebnicy informacji w formie komunikatów SMS o stanie swoich rachunków za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Oferujemy Państwu:

  • możliwość szybkiej i aktualnej informacji o stanie konta, niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM,
  • kontrola własnych wydatków,
  • bezpiecznie, ponieważ gdziekolwiek jesteś, możesz zawsze być pewny, że zlecona przez Ciebie transakcja została wykonana zgodnie z Twoją dyspozycją.

W ramach usługi Klient może otrzymywać następujące typy wiadomości:

  • informacje o każdej zmianie salda,
  • informacje o zmianie saldana początek dnia,
  • informacje o operacjach uznanowych,
  • informacje o operacjach obciążeniowych,
  • informacje o blokadach kartowych,
  • przypomnienia o spłacie raty kredytu,
  • przypomnienia o zapadalności lokaty,
  • wysyłanie zdefiniowanych zapytań SMS do banku,
  • bezpłatne komunikaty z banku.

 W odpowiedzi na wysłane zdefiniowane zapytania SMS Klient może otrzymywać następujące informacje:

  • Wolne środki/saldo wszystkich rachunków,
  • Wolne środki rachunków bieżących,
  • Saldo rachunków kredytowych,
  • Saldo rachunków terminowych,
  • Wolne środki/saldo wybranego rachunku,
  • Oprocentowanie wszystkich rachunków,
  • Oprocentowanie rachunków bieżących,
  • Oprocentowanie rachunków kredytowych,
  • Oprocentowanie rachunków terminiowych,
  • Oprocentowanie wybranego rachunku,
  • Ostatnie operacje wszystkich rachunków,
  • Ostatnie operacje rachunków bieżących,
  • Ostatnie operacje rachunków kredytowych,
  • Ostatnie operacje rachunków terminowych,
  • Ostatnie operacje wybranego rachunku,
  • Zmiana hasła PIN.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usługi SMS-Serwis jest:

  • posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy,
  • posiadanie telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM,
  • złożenie wniosku o aktywację usługi.

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery