Treść strony

Informacja

Telefoniczna usługa "na hasło" umożliwia Państwu uzyskiwanie za pośrednictwem telefonu informacji o stanie salda oraz obrotach na swoich rachunkach w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy. Informacja ta udzielana jest przez Pracowników z działu obsługi Klienta w godzinach pracy Banku.

Szczegółowe informacje o godzinach pracy Banku Spółdzielczego w Trzebnicy oraz numery telefonów odnajdziecie Państwo w dziale Placówki.

Telefoniczna usługa "na hasło" skierowana jest do Klientów Banku, którzy:

  • posiadają dostęp do telefonu,
  • posiadają rachunek bieżący lub osobisty w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy,
  • złożą w jednej z placówek Banku Spółdzielczego w Trzebnicy dyspozycję aktywacji usługi.

W celu uzyskania informacji o stanie swojego rachunku należy:

  • zadzwonić pod jeden z numerów podanych w dziale Placówki,
  • postępować zgodnie z zaleceniami Pracownika Banku (podać numer rachunku lub imię i nazwisko, hasło), który to udzieli pełnej informacji.

Do zalet Telefonicznej usługi "na hasło" należy:

  • możliwość uzyskania szybkiej i aktualnej informacji o stanie rachunków z dowolnego miejsca na świecie,
  • konieczności posiadania dostępu tylko do telefonu,
  • wygoda, bezpieczeństwo, zapewnienie poufności informacji.

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery