Treść strony

Informacja

Usługa eCorpoNet, to nowoczesny i bezpieczny system bankowości elektronicznej, który zapewnia swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy. System umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług, takich jak kredyty oraz karty płatnicze w siedzibie firmy. Usługa ta jest kierowana dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz instytucji budżetowych.

Funkcjonalność systemu:

  • lista dostępnych rachunków bankowych,
  • szczegółowe informacje o rachunkach bankowych,
  • bieżące aktualne saldo rachunku operacje z dnia bieżącego, dostępne wolne środki,
  • wyciągi bankowe z rachunków,
  • wyszukiwanie operacji w historii rachunku,
  • eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo-księgowego Klienta,
  • wyciągi masowe z transakcjami na rachunkach wirtualnych,
  • eksport wyciągów masowych do zewnętrznych aplikacji Klienta,
  • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych, 
  • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
  • wykonywanie przelewów do ZUS,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
  • wykonywanie przelewów Split payment,
  • wykonywanie przelewów wewnętrznych,
  • import przelewów z systemu finansowo-księgowego Klienta,
  • przegląd aktualnych statusów przelewów,
  • akceptowanie pojednycze przelewu lub zbiorcze (paczki przelewów),
  • podpisywanie przelewu/paczki za pomocą podpisu kwalifikowanego lub kodów jednorazowych SMS,
  • kontrola wymaganej liczby złożonych podpisów na przelewie (zgodnie z Karta wzorów podpisu),
  • przekazanie przelewu do realizacji,
  • usuwanie przelewów,
  • raporty z realizacji przelewów,
  • zarządzanie własną bazą kontrahentów,
  • import kontrahentów z systemu finansowo-księgowego Klienta,
  • zarządzanie hasłem.

Ważnym atutem systemu eCorpoNet jest bezpieczeństwo i poufność. Wiarygodność składanych zleceń zapewnia m.in. zastosowanie podpisu elektronicznego lub kodów jednorazowych SMS oraz transmisja szyfrowana SSL (certyfikat Trusted SSL).

Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej wspierającej protokół szyfrujący SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien posiadać wspieraną przez producenta i aktualną wersję systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, zainstalowane oprogramowanie Java (w przypadku wersji eCorpoNet Java ), wtyczkę do podpisów w przeglądarce (SignNet SoftNet lub SoftNet WebSign), oprogramowanie SignNetHost (w przypadku wersji eCorpoNet WWW dla użytkowników podpisu kwalifikowanego) oraz aktualny program antywirusowy (zalecane jest również stosowanie oprogramowania typu „firewall”).

Pierwsze logowanie 

Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie do usługi poprzez stronę: www.bstrzebnica.pl - Logowanie - Klienci biznesowi - eCorpoNet.

  • W polu Login i Hasło należy wprowadzić login i hasło aktywacyjne otrzymane z Banku podczas uruchamiania usługi,
  • W kolejnym kroku system poprosi o podanie PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub kodu jednorazowgo SMS autoryzującego drugi etap logowania,
  • Po poprawnym zalogowaniu system poprosi o nadanie własnego hasła do systemu,
  • Na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" należy wprowadzić nowe własne hasło oraz potwierdzić je w następnym polu,
  • W kolejnym kroku system poprosi o podanie PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub kodu jednorazowgo SMS autoryzującego zmianę hasła,
  • Hasło musi liczyć od 10 do 15 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.
  • Po poprawnej zmianie hasła następuje przejście do systemu eCorpoNet.

Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć aplikację.

W związku z wejściem dyrektywy PSD2 system bankowości elektronicznej będzie wymuszał zmianę hasła co 90 dni. W przypadku pojawienia się komunikatu o potrzebie zmiany hasła należy zastosować się do zaleceń systemu.

Zastosowane mechanizmy mają na celu poprawę Państwa bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Hasła logowania należy chronić przed dostępem osób trzecich.

Bezpieczne logowanie

 • Przy logowaniu system eCorponet wymaga dwuetapowej autoryzacji:
  • Etap 1 - wprowadzenie loginu użytkownika i ustalonego hasła,
  • Etap 2 - wprowadzenie PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub jednorazowego kodu autoryzującego przesłanego za pomocą SMS na telefon komórkowy użytkownika.
 • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła, PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub kodu jednorazowego SMS blokują dostęp do systemu eCorpoNet lub możliwość dokonywania przelewów,
 • 3 próby wprowadzenia niepoprawnego PIN do certyfikatu kwalifikowanego blokują również dostęp do tego certyfikatu,
 • Zdjęcie blokady dostępu do systemu eCorpoNet lub blokady możiwości dokonywania przelewów można dokonać telefonicznie kontaktując się z Bankiem Spółdzielczym w Trzebnicy, bądź osobiście w najbliższej placówce Banku,
 • Zdjęcie blokady dostępu do certyfikatu kwalifikowanego należy wykonać samodzielnie, zgodnie z instrukcją Wystawcy certyfikatu (wymagany kod PUK),
 • Zachowaj hasło aktywacyjne otrzymane z Banku do pierwszego logowania, gdyż na jego podstawie będzie można ponownie nadać własne hasło do systemu eCorpoNet w systuacji, gdy nie pamiętasz obecnego hasła,
 • Przywrócenie do hasła aktywacyjnego można dokonać telefonicznie kontaktując się z Bankiem Spółdzielczym w Trzebnicy, bądź osobiście w najbliższej placówce Banku.

Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie

 • Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bstrzebnica.pl,
 • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku,
 • Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym,
 • Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://,
 • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki,
 • Zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu,
 • Nie przechowuj hasła razem z loginem,
 • Zmieniaj regularnie hasło,
 • Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania,
 • Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę,
 • Ustaw powiadomienie SMS o zalogowaniu i wylogowaniu z systemu,
 • Nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu,
 • Nie korzystaj z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot,
 • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe,
 • Wprowadź limity transakcyjne i limity loginu,
 • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.,
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie.
 •  

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery