Treść strony

Informacja

Usługa eCorpoNet, to nowoczesny i bezpieczny system bankowości elektronicznej, który zapewnia swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy. System umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług, takich jak kredyty oraz karty płatnicze w siedzibie firmy. Usługa ta jest kierowana dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz instytucji budżetowych.

Funkcjonalność systemu:

  • lista dostępnych rachunków bankowych,
  • szczegółowe informacje o rachunkach bankowych,
  • bieżące aktualne saldo rachunku operacje z dnia bieżącego, dostępne wolne środki,
  • wyciągi bankowe z rachunków,
  • wyszukiwanie operacji w historii rachunku,
  • eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo-księgowego Klienta,
  • wyciągi masowe z transakcjami na rachunkach wirtualnych,
  • eksport wyciągów masowych do zewnętrznych aplikacji Klienta,
  • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych, 
  • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
  • wykonywanie przelewów do ZUS,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
  • wykonywanie przelewów Split payment,
  • wykonywanie przelewów wewnętrznych,
  • import przelewów z systemu finansowo-księgowego Klienta,
  • przegląd aktualnych statusów przelewów,
  • akceptowanie pojednycze przelewu lub zbiorcze (paczki przelewów),
  • podpisywanie przelewu/paczki za pomocą podpisu kwalifikowanego lub kodów jednorazowych SMS,
  • kontrola wymaganej liczby złożonych podpisów na przelewie (zgodnie z Karta wzorów podpisu),
  • przekazanie przelewu do realizacji,
  • usuwanie przelewów,
  • raporty z realizacji przelewów,
  • zarządzanie własną bazą kontrahentów,
  • import kontrahentów z systemu finansowo-księgowego Klienta,
  • zarządzanie hasłem.

Ważnym atutem systemu eCorpoNet jest bezpieczeństwo i poufność. Wiarygodność składanych zleceń zapewnia m.in. zastosowanie podpisu elektronicznego lub kodów jednorazowych SMS oraz transmisja szyfrowana SSL (certyfikat Trusted SSL).

Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej wspierającej protokół szyfrujący SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien posiadać wspieraną przez producenta i aktualną wersję systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, zainstalowane oprogramowanie Java oraz aktualny program antywirusowy (zalecane jest również stosowania oprogramowania typu „firewall”).

Pierwsze logowanie 

Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie do usługi poprzez stronę: www.bstrzebnica.pl - Logowanie - Klienci biznesowi - eCorpoNet.

  • W polu Login i Hasło należy wprowadzić login i hasło aktywacyjne otrzymane z Banku podczas uruchamiania usługi,
  • W kolejnym kroku system poprosi o podanie PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub kodu jednorazowgo SMS autoryzującego drugi etap logowania,
  • Po poprawnym zalogowaniu system poprosi o nadanie własnego hasła do systemu,
  • Na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" należy wprowadzić nowe własne hasło oraz potwierdzić je w następnym polu,
  • W kolejnym kroku system poprosi o podanie PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub kodu jednorazowgo SMS autoryzującego zmianę hasła,
  • Hasło musi liczyć od 10 do 15 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.
  • Po poprawnej zmianie hasła następuje przejście do systemu eCorpoNet.

Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć aplikację.

W związku z wejściem dyrektywy PSD2 system bankowości elektronicznej będzie wymuszał zmianę hasła co 90 dni. W przypadku pojawienia się komunikatu o potrzebie zmiany hasła należy zastosować się do zaleceń systemu.

Zastosowane mechanizmy mają na celu poprawę Państwa bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Hasła logowania należy chronić przed dostępem osób trzecich.

Bezpieczne logowanie

 • Przy logowaniu system eCorponet wymaga dwuetapowej autoryzacji:
  • Etap 1 - wprowadzenie loginu użytkownika i ustalonego hasła,
  • Etap 2 - wprowadzenie PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub jednorazowego kodu autoryzującego przesłanego za pomocą SMS na telefon komórkowy użytkownika.
 • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła, PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub kodu jednorazowego SMS blokują dostęp do systemu eCorpoNet lub możliwość dokonywania przelewów,
 • 3 próby wprowadzenia niepoprawnego PIN do certyfikatu kwalifikowanego blokują również dostęp do tego certyfikatu,
 • Zdjęcie blokady dostępu do systemu eCorpoNet lub blokady możiwości dokonywania przelewów można dokonać telefonicznie kontaktując się z Bankiem Spółdzielczym w Trzebnicy, bądź osobiście w najbliższej placówce Banku,
 • Zdjęcie blokady dostępu do certyfikatu kwalifikowanego należy wykonać samodzielnie, zgodnie z instrukcją Wystawcy certyfikatu (wymagany kod PUK),
 • Zachowaj hasło aktywacyjne otrzymane z Banku do pierwszego logowania, gdyż na jego podstawie będzie można ponownie nadać własne hasło do systemu eCorpoNet w systuacji, gdy nie pamiętasz obecnego hasła,
 • Przywrócenie do hasła aktywacyjnego można dokonać telefonicznie kontaktując się z Bankiem Spółdzielczym w Trzebnicy, bądź osobiście w najbliższej placówce Banku.

Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie

 • Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bstrzebnica.pl,
 • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku,
 • Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym,
 • Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://,
 • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki,
 • Zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu,
 • Nie przechowuj hasła razem z loginem,
 • Zmieniaj regularnie hasło,
 • Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania,
 • Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę,
 • Ustaw powiadomienie SMS o zalogowaniu i wylogowaniu z systemu,
 • Nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu,
 • Nie korzystaj z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot,
 • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe,
 • Wprowadź limity transakcyjne i limity loginu,
 • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.,
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie.
 •  

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery