Treść strony

O programie Rodzina 500+

Program "Rodzina 500+" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie "Rodzina 500+", od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziły również zmiany w okresie ustalania  prawa do świadczenia wychowawczego. Trwający obecnie  - od 1lipca 2019 okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r. Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy  trwający do 31 maja 2022 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. będzie złożenie wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń).

Od 1 lutego 2021 r. w eBankNet dostępne są nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus. Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice, którzy już pobierali świadczenie 500 plus nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany. Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 roku jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 do 1 maja 2022 roku. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym trzeba złożyć nowy wniosek.

W związku z tym, w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą eBankNetu, dostępne do wyboru będą dwa okresy świadczeniowe:

  • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy),
  • od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (nowy okres świadczeniowy).

Termin wypłaty świadczeń 500 plus w roku 2021 uzależniony jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

  • jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca,
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca,
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia,
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września.

Jak złożyć wniosek o świadczenie "Rodzina 500+"

 • Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet,

 • Wybierz zakładkę "Wnioski",
 • Po otwarciu zakładki "Wnioski" z menu bocznego wybierz "Wnioski eximee",

 

 • Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi,

 • Dane należy potwierdzić jednorazowym kodem SMS,

 • Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Rodzina 500+",

 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany. 

Pamiętaj:

  • do wniosku o świadczenie można dodać załączniki o określonych parametrach,
  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.),
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB,
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB,
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji "Wnioski" - "Moje wnioski”,
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail (zwróć uwagę na jego poprawność) w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Trzebnicy,
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl,
 • Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery