Treść strony

Program "Dobry Start" - informacje

Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochów. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Komu przysługuje wniosek?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Ważne!

  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie "Dobry Start" można składać co roku on-line już od 1 lipca do 30 listopada:

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku. 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczenia "Dobry Start".

Jak złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start"

 • Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet,

 • Wybierz zakładkę "Wnioski",
 • Po otwarciu zakładki "Wnioski" z menu bocznego wybierz "Wnioski eximee",

 

 • Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi,

 • Dane należy potwierdzić jednorazowym kodem SMS,

 • Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Dobry start - 300+",

 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany. 

Pamiętaj:

  • do wniosku o świadczenie można dodać załączniki o określonych parametrach,
  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.),
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB,
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB,
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji "Wnioski" - "Moje wnioski”,
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail (zwróć uwagę na jego poprawność) w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Trzebnicy,
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: noreply@zus.pl,
 • Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Warto wiedzieć

 • Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania,
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po tym jak wniosek zostanie przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje.

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery