Treść strony

Program "Dobry Start" - informacje

Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na wysokość dochów. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Kogo dotyczy?

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:

  • w wieku do 20 lat,
  • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Kto może złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną?

  • rodzic,
   • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
   • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
   • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.
  • osoba usamodzielniana, czyli osoba która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.  

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie "Dobry Start" można składać co roku on-line już od 1 lipca do 30 listopada.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek przez:

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września.

Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku. 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczenia "Dobry Start".

Jak złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start"

 • Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet,

 • Wybierz zakładkę "Wnioski",
 • Po otwarciu zakładki "Wnioski" z menu bocznego wybierz "Wnioski eximee",

 

 • Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi,

 • Dane należy potwierdzić jednorazowym kodem SMS,

 • Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Dobry start - 300+",

 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany. 

Pamiętaj:

  • do wniosku o świadczenie można dodać załączniki o określonych parametrach,
  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.),
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB,
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB,
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji "Wnioski" - "Moje wnioski”,
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail (zwróć uwagę na jego poprawność) w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Trzebnicy,
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: noreply@zus.pl,
 • Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
 • Informacja o tym, że złożyłeś wniosek, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca] –> [Dobry start] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.
 • Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, masz go w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane]. 

Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia?

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia i chcesz:

  • skorygować wniosek – złóż elektronicznie nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi,
  • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Ważne

Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Warto wiedzieć

 • Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania,
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po tym jak wniosek zostanie przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje:

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery