Treść strony

Informacja

Konto "Na Start" to rachunek skierowany do osób między 18 a 30 rokiem życia, który umożliwia w bezpieczny i łatwy sposób zarządzać swoimi środkami na rachunku.  

Wybierając Konto "Na Start" zyskujesz:

  • wygodny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Classic Debetowa lub Visa payWave,
  • dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości internetowej eBankNet,
  • możliwość doładowania telefonu komórkowegoza pomocą kart Visa Classic Debetowa i Visa payWave,
  • możliwość korzystania z Telefonicznej usługi "na hasło", SMS-Serwis oraz BLIK,
  • erminowe regulowanie płatności z pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt odnawialny,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na oprocentowanych lokatach.

Konto "Na Start" otwierane jest na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.

 

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery