Treść strony

Informacja

Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w Banku, jako konto indywidualne.

Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany Kredyt w rachunku płatniczym.

Do podstawowego Rachunku Płatniczego Bank wydaje jedną kartę debetową.

Bank nie pobiera opłaty za:

    • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
    • wydanie i wznowienie karty,
    • wykonanie w ciągu miesiąca 5-ciu pierwszych krajowych transakcji płatniczych (tj. polecenia przelewu), w tym zleceń stałych,
    • wykonanie w ciągu miesiąca 5-ciu pierwszych transakcji płatniczych przy użyciu bankomatów nienależących do Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zainteresowane otwarciem rachunku  zapraszamy do złożenia wniosku o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego, dostępnego w Placówkach Banku.

Jeżeli brak jest przeciwskazań do otwarcia Podstawowego Rachunku Płatniczego, wówczas Bank zgodnie z Ustawą otworzy Rachunek w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery