Treść strony

Informacja

Konto Senior to produkt kierowany do klienta, który nabył prawo do emerytury lub stałej renty, a w przypadku rachunku wspólnego jeden ze współposiadaczy posiada statut emeryta lub rencisty.

Wybierając Konto Senior, zyskujesz:

  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Classic Debetowa lub Visa PayWave,
  • możliwość doładowania telefonu komórkowego w bankowości internetowej,
  • możliwość korzystania z Telefonicznej usługi "na hasło", SMS-Serwis oraz BLIK,
  • dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości internetowej eBankNet,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt odnawialny,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach terminowych,
  • możliwość regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłat.

Konto Senior otwierane jest na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, oraz dokumentu/zaświadczenia o nabyciu praw do emerytury lub stałej renty.

 

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery