Treść strony

Informacja

Rachunek bieżący rolniczy przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, osób prawnych a także dla tzw. działów specjalnych. Konto służy do przechowywania środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością rolniczą a także zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.

Wybierając Rachunek Bieżący Rolniczy, zyskujesz:

  • dostęp do środków za pomocą rozległej sieci bankomatów,
  • nieograniczony dostęp do rachunku poprzez system bankowości internetowej eBankNet,
  • bezpieczny i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie Visa Business Debetowa,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach terminowych,
  • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych dzięki łatwo dostępnemu kredytowi  w rachunku bieżącym,
  • dostęp do informacji o saldzie, wolnych środkach i obrotach na rachunku poprzez Telefoniczną usługę "na hasło",
  • informacje o saldzie, wolnych środkach i obrotach na rachunku w formie komunikatów SMS w usłudze SMS-Serwis.
  • możliwość ubezpieczeń, które gwarantują ochronę maszyn rolniczych, oraz mienia Rolnika w ramach ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych.

 

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery