Treść strony

Informacja

Kupujesz, budujesz, remontujesz – Kredyt Mieszkaniowy "Od A do Z" jest dla Ciebie.

Warunki kredytowania:

  • okres kredytowania nawet do 300 miesięcy,
  • oprocentowanie kredytu zmienne WIBOR3M + marża*,
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 1,00%,
  • minimalna kwota kredytu 10 000,00zł,
  • maksymalna kwota kredytu do 80% wartości  kosztorysowej przedsięwzięcia,
  • okres karencji do 24 miesięcy.

Kredyt może być udzielony na:

  • zakup działki,
  • zakup budynku mieszkalnego,
  • budowę dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • remont, modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • przebudowę budynków lub lokali niemieszkalnych na mieszkalne,
  • zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • zakup, zamiana prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe,
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.

Kredyt może być udzielony na realizację kilku celów mieszkaniowych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

*wysokość marży uzależniona od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery