Treść strony

Informacja

Kredyt  obrotowy w rachunku bieżącym jest wygodnym sposobem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej kredytobiorcy.

Warunki kredytowania:

  • możliwość przeznaczenia kredytu na dowolny cel,
  • maksymalny okres kredytowania do 24 miesięcy,
  • możliwość przedłużeniana na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu,
  • odsetki od kredytu naliczane i pobierane w okresach miesięcznych,
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć przeciętnych, średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący z ostatnich 6 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku,
  • spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy,
  • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w formie gotówkowej, na podstawie dyspozycji Klienta.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery