Treść strony

Informacja

Kredytowa linia hipoteczna sfinansuje dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym bieżącą działalność gospodarczą, nakłady ponoszone w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez inne banki.

 

Warunki kredytowania:

    • okres kredytowania do 180 miesięcy,
    • maksymalna kwota kredytu do 50% wartości nieruchomości  stanowiącej zabezpieczenie kredytu, nie więcej niż 1 000 000,00 zł.
    • spłata odsetek następuje w okresach miesięcznych,
    • spłata kapitału kredytu następuje w ratach ustalonych indywidualnie.

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery