Treść strony

Informacja

Kredyt udzielany jest gminom, powiatom, miastom na prawach powiatu i województwom.

Kredyt dla jednostki samorządu  terytorialnego może być przeznaczony na:  

    • pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
    • finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki dotyczące oprocentowania i prowizji są ustalane indywidualnie.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery