Treść strony

Informacja

Bank udziela i potwierdza gwarancję i poręczenie, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów określonych w zleceniu.

Udzielone gwarancje i poręczenia mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań zleceniodawców z tytułu:

    • kredytów zaciągniętych w innych bankach,
    • innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery