Treść strony

Informacja

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Kredyt ten ma charakter kredytu nieodnawialnego i spłacany jest w ratach kapitałowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych a nawet rocznych.

Warunki kredytowania:

    • możliwość przeznaczenia kredytu na dowolny cel,
    • maksymalny okres kredytowania do 36 miesięcy,
    • wysokość oprocentowania jest uzależniona od okresu spłaty,
    • odsetki od kredytu naliczane i pobierane w okresach miesięcznych,
    • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w formie gotówkowej, na podstawie dyspozycji Klienta.

 

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery