Treść strony

Informacja

Kredyt sfinansuje inwestycje i rzeczowe nakłady realizowane w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych.

    • kredyt może zostać udzielony maksymalnie do 180 miesięcy,
    • wydatki poniesione na cele inwestycyjne powinny być udokumentowane w wysokości 100% kwoty kredytu,  w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego,
    • wysokość kredytu i wkładu własnego nie może przekroczyć poziomu określonego w Warunkach i zasadach udzielania kredytów z dopłatą ARiMR,
    • nakłady sfinansowane z kredytu i środków własnych muszą zapewnić ukończenie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, uruchomienie działalności w terminie określonym w umowie kredytu i w planie inwestycyjnym oraz prowadzenie zakładanej w planie inwestycyjnym działalności gospodarczej.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji możliwy do sfinansowania z kredytu preferencyjnego jest określony dla poszczególnych linii kredytowych w Warunkach i zasadach udzielania kredytów z dopłatą ARMiR.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery