Treść strony

Informacja

Kredyt pozwoli na  wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

    • maksymalny okres kredytowania do 48 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu szkody,
    • maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa od wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę,
    • kredyt może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej,
    • wydatki poniesione na cele inwestycyjne powinny być udokumentowane w wysokości 50% kwoty kredytu,  w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego.

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery