Treść strony

Jak zastrzec kartę?

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia na kilka sposobów:

  • telefoniczne lub osobiście w placówce Banku  Spółdzielczego w Trzebnicy,   
  • telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 oraz 801 321 456,
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem 828 828 828,
  • za pośrednictwem aplikacji BS-Pay,
  • za pośrednictwem portalu kartowego Kartosfera.

 

Jak zastrzec dokument?

Przyjdź do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, a Twoje dane będą bezpieczne.

Zastrzegamy dokumenty klientów naszego Banku jak i osób niebędących klientami Naszego Banku. 

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości: 

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny,
  • karty.

 

Co zrobić po utracie dokumentów?

 • natychmiast zastrzec je w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE,
 • powiadomić Policję (jeśli dokonano kradzieży),
 • w gminie lub placówce konsularnej wyrobić nowy dokument.

 

Jak zmienić PIN do karty?

Zmiana kodu PIN do karty możliwa jest :

  • w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych w systemie IT Card Centrum Technoligi Płatniczych S.A. - których lista znajduje się tutaj:
   • Po włożeniu karty do bankomatu, podaniu obecnego kodu PIN należy wybrać opcję "Zmiana kodu PIN", wprowadzić nowy kod PIN ( 2 razy) i nastepnie go zatwiedzić,
  • za pośrednictwem aplikacji BS-Pay,
  • za pośrednictwem portalu kartowego kartoSFERA.

 

 

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery