Treść strony

Informacja

Jeśli potrzebujesz doładować telefon komórkowy na kartę możesz to zrobić za pomocą:

  • w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych w systemie IT Card Centrum Technoligi Płatniczych S.A. - których lista znajduje się tutaj,
  • bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet.

 

Doładowanie telefonu komórkowego w bankowości elektronicznej

Doładowanie telefonu odbywa się w następujacych etapach:

  • zaloguj się do systemu eBankNet lub eCorpoNet,
  • w eBanknet:
   • wybierz zakładkę: Przelewy - Doładuj telefon,
   • wybierz operatora,
   • podaj numer telefonu i kwotę doładowania,
   • system wyświetla podsumowanie, sprawdza stan środków na koncie oraz prosi o akceptację regulaminu doładowań,
   • doładowanie autoryzujemy jednarozowym kodem SMS.
 •  
  • w eCorpoNet:
   • wybierz zakładkę: Operacje - Doładowania GSM,
   • wybierz opcję: Nowe doładowanie,
   • wybierz operatora,
   • podaj numer telefonu, kwotę doładowania i zapisz dane,
   • nowo utworzoną dyspozycję doładowania GSM przekaż do podpisu,
   • podpisz i zrealizuj dyspozycję, tak jak inne przelewy.

Doładowania telefonu komórkowego w bankomacie

 • Włóż kartę do bankomatu,
 • Wybierz język,
 • Wprowadź PIN,
 • Wybierz „Doładowania GSM”,
 • Następnie wybierz operatora sieci oraz kwotę doładowania,
 • Odbierz z bankomatu wydruk,
 • W celu doładowania telefonu postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną na wydruku.

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery