Treść strony

Informacja

Rozwiązanie Urządzenie zaufane umożliwia szybsze, prostsze, wygodniejsze i przede wszystkim bezpieczne logowanie do systemu bankowości elektronicznej eBankNet. Aby skorzystać z tego rozwiązania, wystarczy podczas logowania dodać swój komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne do urządzeń zaufanych.

Kiedy urządzenie jest zaufane?

Urządzenie możesz uznać za zaufane, jeżeli:

    • urządzenie jest twoją własnością (najlepiej jeżeli jesteś jedynym użytkownikiem tego urządzenia),
    • system operacyjny na tym urządzeniu jest na bieżąco aktualizowany,
    • urzadzenia posiada aktywny i aktualny program antywirusowy,
    • stosujesz się do zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.

Jakie urządzenie można dodać do zaufanych?

Do urządzeń zaufanych możesz dodać komputer, tablet lub telefon.

Jak dodać swoje urządzenie do zaufanych?

Urządzenie z którego się logujemy do systemu eBankNet możemy dodać do zaufanych poprzez wybór opcji "Dodaj do zaufanych", a następnie w kolejnym kroku zaznaczenie "Oświadczam, że jestem wyłącznym użytkownikiem tego urządzenia i chcę je dodać jako zaufane".

Samo dodanie urządzenia jako zaufanego wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami (sms, powiadomienie w aplikacji mobilnej) – później nie będzie już ono potrzebne.

Kolejne logowania do konta internetowego na takim zaufanym urządzeniu nie będą wymagały dodatkowego potwierdzania Twojej tożsamości. Wystarczy podać swój login i hasło, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji.

Ważne. Należy pamiętać, że sposób autoryzacji przelewów pozostaje niezmienny.

Jak usunąć urządzenie z zaufanych?

W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia danego urządzenia z listy. Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej eBankNet. Funkcja jest dostępna w Panelu Mój Profil w zakładce Bezpieczeństwo - Zaufane Urządzenia.

Ważne:

  • Do urządzeń zaufanych można dodać więcej niż jedno urządzenie – komputer, telefon czy tablet. Podcza logowania z nieznanego sprzętu system poprosi o dodatkowe potwierdzenie – kodem SMS lub poprzez autoryzację za pomocą powiadomień w aplikacji mobilnej.
  • Może pojawić się prośba o ponowne dodanie do urządzeń zaufanych komputera lub innych urządzeń, zwłaszcza jeśli zostały zmienione ich parametry (np. zmiana oprogramowania, podłączenie urządzeń zewnętrznych, czyszczenie pamięci podręcznej – ciasteczka itp.).

Instrukcja

Szczegóły rozwiązania znajdują w rozdziale 1.3. Zaufane urządzenia w instrukcji bankowosci elektronicznej eBankNet - Instrukcja [pdf].

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery