Treść strony

Informacja

BS Trzebnica Mobile to aplikacja mobilna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, umożliwiająca bezpieczny, szybki i wygodny dostęp do rachunków bankowych i korzystanie z usług bankowych. To idealne rozwiązanie dla osób, które często przebywają z dala od komputera, jednakże mają dostep do Internetu.

Aplikacja instalowana jest na urządzeniach mobilnych typu smartphone, tablet. Jest ona dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Możliwości

Aplikacja BS Trzebnica Mobile pozwala użytkownikowi na:

  • dostęp do informacji o produktach, które posiada w bankowości elektronicznej takich jak: rachunki, karty (debetowe i kredytowe), lokaty, kredyty;
  • wyświetlanie informacji szczegółowych, w tym dostępne środki i saldo, wyświetlanie historii i blokad;
  • wykonywanie transakcji: przelewów krajowych (w tym ZUS), przelewów własnych, doładowania telefonu.

Aplikacja ta jest rówież bezpłatną alternatywą autoryzacji (zastępuje uwierzytelnianie SMS) operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej uruchamianym na komputerze.

Korzyści

Dlaczego warto jest mieć aplikację BS Trzebnica Mobile?

  • można z każdego miejsca zalogować się do swojej bankowości,
  • jest stały dostęp do swoich pieniędzy,
  • wygodnie potwierdzisz wszystkie wykonywane operacje,
  • sprawdzisz saldo swojego konta, historię wykonywanych operacji i ich szczegóły,
  • w dowolnym momencie, szybko i bezpiecznie wykonasz przelew krajowy,
  • doładujesz telefon komórkowy sobie lub innej osobie,
  • na jednym urządzeniu mobilnym możesz mieć założonych kilka profili.

Bezpieczeństwo

Aplikacja BS Trzebnica Mobile jest bezpieczna:

  • komunikacja między aplikacją a systemem Banku jest szyfrowana,
  • dostęp do aplikacji jest chroniony indywidualnym PINem, który jest ustalany podczas parowania urządzenia z kontem (Android, iOS), za pomocą odcisku palca (Android, iOS) lub z wykorzystaniem Face ID (iOS),
  • zatwierdzenie operacji wykonywanych w aplikacji za pomocą indywidualnego PINu,
  • aplikacja jest chroniona przed próbami włamania się do niej przez osoby niepowołane, gdyż 3-krotne błędne podanie kodu PIN powoduje jej zablokowanie i konieczność ponownego parowania urządzenia z kontem,
  • kwota transakcji zleconych za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest ograniczona limitami, które mogą być ustalone przez Bank, jak również przez Klienta.

Jak rozpocząć ?

Klienci, którzy chcą korzystać z aplikacji BS Trzebnica Mobile powinni pobrać ją ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) i jednorazowo "sparować" swoje nowe urządzenie mobilne z bankowym systemem ebanknet.

Więcej ...Więcej ...

Parowanie aplikacji - film instruktażowy

Instrukcja

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery