Treść strony

Informacja

Lokata ZYSKOWNA przeznaczona dla Klientów Indywidulanych i Rolników posiadających rachunek ROR lub bieżący Rolniczy w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

 

 • Minimalna kwota wpłaty na lokatę: 5.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota wpłaty na lokatę: 100.000,00 zł.
 • Oprocentowanie ZMIENNE.
 • Okres lokowania środków na lokacie:
  • Lokata Zyskowna 3M – 3 miesiące 4,51 % w skali roku;
  • Lokata Zyskowna 6M – 6 miesięcy 4,71% w skali roku;
  • Lokata Zyskowna 12M – 12 miesięcy 5,03% w skali roku;
  • Lokata Zyskowna 24M – 24 miesiące 5,11% w skali roku;
  • Lokata Zyskowna 36M – 36 miesięcy 5,21% w skali roku;

Lokata nie jest odnawialna, a kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego. W przypadku rozwiązania terminowej lokaty oszczędnościowej przed upływem okresu umownego Bank nie nalicza odsetek.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

 

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery