Treść strony

Informacja

Usługa Płatności Masowych jest to specyficzna usługa rozliczeniowa, oferowana przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy skierowana do klientów instytucjonalnych Banku, którzy obsługują znaczną ilość Płatników.

Rozwiązanie to polega na przyporządkowaniu przez Klienta Banku każdemu swojemu Płatnikowi indywidualnego „wirtualnego rachunku” w formacie NRB (identyfikującego Płatnika). Poszczególne numery rachunków należy przekazać właściwym Płatnikom, aby na nie kierowane były środki, wpłaty, przelewy, itp. 

W momencie wpływu środków do Banku na „wirtualny rachunek NRB” Płatnika zamieniany jest na właściwy numer rachunku rozliczeniowego Klienta, na którym zostają zaksięgowane środki. 

Informacje o otrzymanych środkach, zawierające identyfikatory płatników są zapisywane w pliku i przekazywane przez Bank Klientowi w sposób, który umożliwia ich wczytanie do systemu finansowo-księgowego i automatyczne rozksięgowanie na indywidualne konta Płatników (Klient ma możliwość wygenerowania danych o płatnościach do pliku w formatach: Elixir, dla programu SIGID poprzez system bankowości internetowej eCorpoNet).

Usługa płatności masowych skierowana jest w szczególności do:

  • Urzędów Miast i Gmin,
  • Zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • Administratorów spółdzielni,
  • Firm zajmujących się usługami komunalnymi
  • Zakładów energetycznych,
  • Szkół i jednostek budżetowych,
  • Przedsiębiorstw z dużą ilością płatności przychodzących.

 Korzyści:

  • szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach,
  • szybka identyfikacja zaległych płatności,
  • przejrzysta ewidencja wpływów,
  • zautomatyzowanie procesów księgowych,
  • ograniczenie kosztów poprzez zminimalizowanie czasu pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych,
  • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,
  • ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usługi Płatności Masowych jest:

  • posiadanie rachunku rozliczeniowego (bieżącego, pomocniczego) w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy,
  • dostęp do bankowości elektronicznej eCorpoNet.

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery