Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

Kalendarz

Niedziela, 24.01.2021

Imieniny

Franciszka, Felicji, Mileny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Jesteś na:

Menu główne

Logowanie do Bankowości Internetowej

Reklama

planet-pay
PSD2
Kartosfera
Zastrzeganie kart

Treść strony

Oprocentowanie kredytów

Obowiązuje od dnia 10.06.2020r.

Klienci indywidualni:

    Kredyt „Dla Ciebie” ze spłatą do 18 m-cy

5,00% 1)

     Kredyt  „Dla każdego” :  

 • ze spłatą do 1 roku 

 • ze spłatą powyżej 1 roku do 2 lat

 • ze spłatą powyżej 2 lat do 3 lat

 • ze spłatą powyżej 3 lat do 8 lat

 

4,90% 2)

5,70% 3)

6,90% 4)

7,20% 5)  

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny  ze spłata do 20 lat

od 6,15% 6)

    Kredyt mieszkaniowy „ Od A do Z” :

-z wkładem własnym w wysokości min.20% do 25%

 • ze spłatą do 3 lat                                            

 • ze spłatą powyżej 3 lat do 5 lat                    

 • ze spłatą powyżej 5 lat do 25 lat                                                                                - przy wkładzie własnym do 40%

          - z wkładem własnym w wysokości powyżej  40%            

 

 

 

WIBOR3M +2,60 p.p marża 7)

WIBOR3M +2,60 p.p marża 7)

WIBOR3M+2,70 p.p marża 7)

WIBOR3M+2,55 p.p marża 7)

   

    Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

7,20% 8)

    Limit kredytowy karty kredytowej
    VISA Classic

7,20% 9)

    Plan ratalny w karcie kredytowej

7,20%

1) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 12,29% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 000,00zł, okres spłaty 18 miesięcy, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 288,92zł, oprocentowanie zmienne wynoszące  5,00%  w skali roku, prowizja 5,00%. Całkowita kwota do spłaty 5.450,47zł ( w tym: prowizja 250,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 200,47zł). Stan na 10.06.2020r.

 

2) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 15,59% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 3 000,00zł, okres spłaty 12 miesięcy, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 256,70zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 4,90%  w skali roku, prowizja 5,00%. Całkowita kwota do spłaty 3 230,34zł ( w tym: prowizja 150,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 80,34zł). Stan na 10.06.2020r.

 

3) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 11,34% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu  6.000,00zł, okres spłaty 24 miesiące, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 265,13zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 5,70%  w skali roku, prowizja 5,00%. Całkowita kwota do spłaty 6.662,99zł ( w tym: prowizja 300,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 362,99zł). Stan na 10.06.2020r.

 

4) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 10,91% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu  10.000,00zł, okres spłaty 36 miesiące, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 308,33zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 6,90%  w skali roku, prowizja 5,00%. Całkowita kwota do spłaty 11.599,97zł ( w tym: prowizja 500,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 1.099,97zł). Stan na 10.06.2020r.

 

5) Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 8,97% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu  50.000,00zł, okres spłaty 96 miesiące, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 686,78zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 7,20%  w skali roku, prowizja 5,00%. Całkowita kwota do spłaty 68.430,86zł ( w tym: prowizja 2.500,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 15.930,86zł). Stan na 10.06.2020r.

 

6) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,80% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 100.000,00zł, okres spłaty 120 miesięcy, raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe płatne 10-tego dnia miesiąca , rata wynosi 1.117,95zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 6,15%  w skali roku, prowizja 2,00%. Całkowita kwota do spłaty 136.153,37zł ( w tym: prowizja 2.000,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 34.153,37zł). Stan na 10.06.2020r.

 

7) Przykład reprezentatywny do kredytu mieszkaniowego od A do Z

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie "Kredyt mieszkaniowy OD A DO Z", zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,03% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu (bez kosztów kredytowych) wynosi 200 000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 312 849,27zł, oprocentowanie zmienne wynoszące 3,62% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% oraz marża 1,89% ( marża podwyższona o 2p.p do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastapi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej). Całkowity koszt kredytu wynosi 112 849,27zł, w tym: prowizja 2.000,00zł, odsetki 106 235,27zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki łącznie 219,00zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zawarte za pośrednictwem banku3 225,00zł (129,00zł rocznie-jedenej nieruchomości), opłata za usługę kontroli Doradcy technicznego zleconej przez bank 210,00zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta ROR 1170,00zł (3,90zł miesięcznie , koszt przelewu wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetiowej w wysokości 0,60zł). 294 miesięczne raty równe (annuitet) po 1017,70zł, po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 250 000,00zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01 marca 2020r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

8) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,15% przy następujących założeniach: całkowita kwota limitu 1 000,00zł, okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, odsetki płatne miesięcznie  ostatniego dnia miesiąca, kapitał spłacany jednorazowo na koniec okresu kredytowania, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku, prowizja 1,00% min. 25,00zł. Całkowita kwota do spłaty 1.100,99zł ( w tym: prowizja 25,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 75,99zł). Stan na 10.06.2020r.

 

9) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,44% przy następujących założeniach: limit kredytowy 2.000,00zł, opłata roczna za kartę 54,00zł za 1 rok ważności karty, limit kredytowy zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji 10.06.2020r., powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy, miesięczna spłata zadłużenia w 10 dniu miesiąca w malejących ratach kapitałowo odsetkowych, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku. Całkowita kwota do zapłaty 2.144,02zł ( w tym: prowizja 0,00zł, opłata przygotowawcza 0,00zł, odsetki 144,02zł). Stan na 10.06.2020r.

 

 

Klienci biznesowi:

    Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

7,20%

  
    Kredyt obrotowy na działalność
    gospodarczą:
 • ze spłatą do 1 roku 

 • ze spłatą do 2 lat

 • ze spłatą powyżej do 3 lat 

 

 

4,99%

5,99%

6,99%

    Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą

    dla transakcji do kwoty 200.000 zł

- z wkładem własnym min. 20%

- z wkładem własnym powyżej 20%

 • ze spłatą do 15 lat

Dla transakcji powyżej kwoty 200.000 zł warunki cenowe indywidualnie negocjowane

 

 

WIBOR3M+ MARŻA 5,0 p.p

 

WIBOR3M+MARŻA 4,8 p.p

 

 

    Kredytowa linia hipoteczna ze spłatą do 15 lat 

6,99%

  

 

 

    Kredyt "Wspólny remont":

 • ze spłatą do 3 lat

 • ze spłatą powyżej 3 lat do 5 lat

 • ze spłatą powyżej 5 lat do 10 lat  

 

4,03 % 

 4,43 %  

4,88 %

    Kredyt z dotacją na zakup
    kolektorów Słonecznych dla
    Wspólnot Mieszkaniowych

 • ze spłatą do 3 lat

 • ze spłatą powyżej 3 lat do 5 lat

 • ze spłatą powyżej 5 lat do 10 lat   

 

 

6,50%

6,70%

7,10%

 

Rolnicy:

 

 

    Kredyt Agro obrotowy:

 • ze spłatą do 1 roku

 • ze spłatą powyżej 1 roku do 2 lat

 • ze spłatą powyżej 2 lat do 3 lat 

 • ze spłatą do 36 miesięcy dla podmiotów, które poniosły klęskę w gospodarstwie rolnym

 

4,99%

5,99%

6,99%

WIBOR3M+marża 3,75 p.p

 

    Kredyt rolniczy inwestycyjny:

- z wkładem własnym min. 10%

 • ze spłatą do 15 lat

-

 

 

WIBOR 3M+MARŻA 4, p.p

 

 

 

   

   

 

    Kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR,
    w tym:
 

 

 

 • płacone przez Kredytobiorcę

 

 • płacone przez Agencję

WIBOR 3 M+ marża Banku od 1,80p.p. do 2,50 p.p.

 

 

0,67 powyższego oprocentowania, nie mniej niż 3,00%

 

w pozostałej części

    Kredyty obrotowe klęskowe z dopłatami
    ARiMR, w tym:
 
         
   - ubezpieczona w 50 % powierzchnia
     upraw rolnych / liczba zwierząt
     gospodarskich

 

 • płacone przez Kredytobiorcę

 • płacone przez Agencję

 

   - nieubezpieczona w 50 % powierzchnia
     upraw rolnych / liczba zwierząt
     gospodarskich
 
 
 • płacone przez Kredytobiorcę

 

 • płacone przez Agencję

WIBOR 3 M+ marża Banku od 1,80p.p. do 2,50 p.p.0,5 powyższego oprocentowania, nie mniej niż 1,50%

w pozostałej części
 

różnica pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredytach z ubezpieczeniem upraw/zwierząt
 

w pozostałej części

 

Zadłużenie przeterminowane kredytów:

    Kredyt przeterminowany
    (2x odsetki ustawowe w stosunku rocznym ) 

11,20%

 

drukuj (Oprocentowanie kredytów)

 

Zapraszamy do naszych placówek.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Banku Spółdzielczego w Trzebnicy - Kontakt.
 

drukuj całą stronę

Ważne informacje

poprzedni następny
 • 2021.01.22

  Przerwa techniczna na serwerach bankowości elektronicznej eBankNet.

 • 2020.12.30

  Zmiany w usłudze 3D Secure.

 • 2020.12.10

  Praca Banku i realizacja przelewów w dniach 24.12.2020r. oraz 31.12.2020r.

 • 2020.11.17

  Przerwa techniczna na serwerach bankowości elektronicznej eCorpoNet.

 • 2020.09.30

  Nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe.

Reklama

ABC Bezpieczeństwa w sieci
BIK
Concordia

Waluty

Dane z dnia: 2021-01-24
1 CHF4.2053do góry0.0000
1 EUR4.5310do góry0.0000
1 GBP5.1244do góry0.0000
1 USD3.7312do góry0.0000

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
 • -

55-100 Trzebnica
ul. Prusicka 1
tel.: 71 387 43 21, faks: 71 387 43 36
e-mail: sekretariat@bstrzebnica.pl

 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Zapraszamy do odwiedzania naszej siedziby w pon, wt, czw i pt w godzinach 8:30 - 15:30, a w środy w godzinach 8:30 - 17:00.

SWIFT kod

SWIFT kod

 POLUPLPR

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin Miło nam poinformować że jesteś
2578177 na stronie
© Bank Spółdzielczy w Trzebnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone
powrót do góry